Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Gwybodaeth

​Grŵp Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Mae Grŵp Gweithredol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus dros Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles yn gweithio tuag at weledigaeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion sydd yn rhan o'r Cynllun Integredig Sengl.

Y mae hefyd yn gweithio at nod penodol er budd iechyd, gofal cymdeithasol a lles poblogaeth Ceredigion:

'Rydym am i bobl Ceredigion fod mor iach ac annibynnol â phosibl.'

Yr unig ffordd i fynd i'r afael â'r nod hwn a'r heriau sy'n gysylltiedig ag ef yw drwy weithio mewn partneriaeth, gan ddiwallu anghenion lleol yn benodol. O ganlyniad, mae Grŵp Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Tîm Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda a CMGC (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion). Drwy ymwneud, ymgysylltu a chydweithio bydd yn helpu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a defnyddio adnoddau yn fwy effeithiol.

Mae mwy o wybodaeth am Grŵp Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ar gael yn y ddogfen Cylch Gwaith.

Cofnodion
Dogfennau
Cysylltwch
Enw:
Gaynor Toft
Teitl:
Rheolwr Diogelu Iechyd y Cyhoedd
E-bos:
Ffôn:
01545574128
 
Name:
Naomi McDonagh
Teitl:
Cydlynydd Grŵp Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
E-bost: naomi.mcdonagh@ceredigion.gov.uk
Ffôn:
01545574133
 
Name: Alun Williams
Teitl: Pennaeth Cymorth Polisi
E-bost: Alun.Williams2@ceredigion.gov.uk
Ffôn:
01545574115