Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dyfodol Cynaliadwy

Gwybodaeth

Mae Grŵp Gweithredol Dyfodol Cynaliadwy’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn llywio ac yn cydgysylltu gweithgareddau sy’n gysylltiedig â Dysgu Gydol Oes, yr Amgylchedd ac Adfywio.

Mae’n gweithredu fel grŵp arweiniol i roi Echelau 3 a 4 Cynllun Datblygu Gwledig Cymru ar waith yn y Sir, yn unol ag Erthyglau 59 (e) a 62 (1) (b) Rheoliad CE 1698/2005.

Daw aelodau’r grŵp o bedwar sector:

  • Y sector cyhoeddus a statudol
  • Y sector preifat a phartneriaid cymdeithasol eraill
  • Y sector gwirfoddol,
  • Y sector cymunedol

Mae Grŵp Gweithredol Dyfodol Cynaliadwy yn cael ei rhedeg gan Dîm Corff Arweiniol wedi ei leoli yn Swyddfeydd y Cyngor Sir ym Mhenmorfa, Aberaeron

Cofnodion
Dogfennau
Cysylltwch
​​
Enw: Caroline Jones
Teitl:
Cydlynydd Grŵp Gweithredol Dyfodol Cynaliadwy
Ebost:
Ffôn:
01545 574121

Post:

 

Grŵp Gweithredol Dyfodol Cynaliadwy/Sustainable Futures Executive Group
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA