Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Plant a Phobl Ifanc

Gwybodaeth

Mae ein Plant a Phobl Ifanc yn hynod o bwysig i gymunedau Ceredigion, ac i'r rhai sy'n trefnu ac sy'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer.

Er mwyn cynllunio gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc mewn ffordd effeithlon, mae'r asiantaethau yng Ngheredigion yn dod ynghyd mewn nifer o bartneriaethau statudol. Y brif tîm arweinyddiaeth y mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol yw'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Y Grŵp Gweithredol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus yw'r corff sy'n cyflawni cynllunio a monitro manwl ar ran y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Grŵp Gweithredol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (gweler chwith) sy'n gweithio yn unol â'r Datganiad o Weledigaeth isod y cytunwyd arno:

Byddwn yn cydweithio mewn ffordd weuthredol i ddiogelu a gwella'r cyfleoedd i'n holl blant a'n pobl ifanc a'u teuluoedd i fwynhau bywyd, i ddysgu, i ffynnu ac i dyfu i fod yn ddinasyddion iach, hyderus a medrus.

Diben y tudalennau yma yw darparu gwybodaeth fanwl i'r rhai y mae ganddynt ddiddordeb yn swyddogaeth, pwrpas, cynnwys a chynlluniau y Grŵp Gweithredol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, yn ogystal â darparu gwybodaeth ynghylch strategaethau pwysig eraill sy'n ceisio darparu gwasanaethau wedi'u cydlynu i Blant a Phobl Ifanc yng Ngheredigion.

Yn ogystal â Fforwm Cyflwyno Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc Ceredigion, mae yna nifer o Grwpiau Amcan Cradd sy'n dod o dan Grŵp Gweithredol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Byddwch hefyd yn gweld dogfennau defnyddiol eraill  sy'n cofnodi gwaith y partneriaethau, sy'n cynnwys rhai o'r asesiadau, strategaethau y cytunwyd arnynt a chofnodion cyfarfodydd.

Noder os gwelwch yn dda - adnabuwyd Grŵp Gweithredol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn flaenorol fel 'Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc'.

Cofnodion
Dogfennau
Cysylltwch
Enw: Amy Jones
Teitl: Cydlynydd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc a cyfranogiad
E-bost: Amy.Jones@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01545 574185

Enw:
Meinir Paske
Teitl:
Uwch Swyddog Gweinyddol a Pherfformiad
E-bost: Meinir.Paske@ceredigion.gov.uk
Ffôn:
01545574107

Enw: Alun Williams
Teitl:
Pennaeth Cymorth Polisi
E-bost:
Ffôn:
01545 574115