Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Iechyd a Lles

Ar y tudalennau canlynol, ffeindiwch wybodaeth a chyngor ar faterion iechyd a lles yn y sir. Mae Her Iechyd Ceredigion yn ran o Her Iechyd Cymru. Defnyddiwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth neu ewch i www.healthchallengewales.

Rydym yn anelu i ddarparu gwasanaeth sy'n helpu i hybu iechyd a lles aelodau ein cymunedau yn ogystal â iechyd a lles ymwelwyr â'r ardal. Mae'r agwedd yma o'n gwasanaeth o bwys mawr, felly rydym yn gallu cynnig gwybodaeth a chyngor ar amrediad helaeth o destunau a materion sy'n ymwneud â iechyd a all effeithio ar fywydau dyddiol pobl - gan gynnwys alcohol, ysmygu a diogelwch yn yr haul.

Byddem yn croesawu unrhyw sylwadau, gwestiynau neu awgrymiadau a allai fod gennych naill ai am y tudalennau Iechyd a Lles ar y we neu am faterion Iechyd a Lles yng Ngheredigion. Er mwyn trafod hyn, cysylltwch â'r Tîm Gwella Iechyd ar 01545 572105 neu anfonwch e-bost at envhealth@ceredigion.gov.uk.