Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc

​Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion yn wasanaeth diduedd ac am ddim, sy'n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr, mam-guod a thad-cuod a gweithwyr proffesiynol ar hyd a lled Ceredigion.

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn credu y dylai pob person ifanc yng Ngheredigion cael pob cyfle i ddatblygu'n bersonol, yn gymdeithasol ac yn addysgiadol, ac i symud yn llwyddiannus o ddibyniaeth i ddinasyddiaeth annibynnol fel oedolyn.