Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gofal Cymdeithasol & Lles

 

Mynd o le i le

 

Cefnogaeth yn y Cartref

  • Gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i'ch cynorthwyo i fyw gartref yn annibynnol
 

Teimlo'n Ddiogel

  • Beth i’w wneud os ydych yn pryderu bod rhywun yn cael ei gam-drin neu os ydych eisiau cyngor am sut i wneud eich cartref yn fwy diogel
 

Diddordeb mewn Mabwysiadu / Maethu / Seibiant Byr?

  • Allwch chi ddarparu cartref i blentyn / person ifanc?
 

Cymorth i Ofalwyr

  • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i bobl sy'n gofalu am aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog
 

Gofalu ar ôl eich hunan

  • Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu chi ofalu am eich lles corfforol a meddyliol

Mwy...

Mae'n bosib y byddech hefyd yn hoffi:

  • Injan Gwybodaeth: Mae Injan gwybodaeth yn gyfeirlyfr ar lein o wasanaethau eraill sydd ar gael yn eich Cymuned leol