Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Caru Ceredigion

Gwybodaeth

Hyrwyddo’r pethau positif

Mae Caru Ceredigion yn ymwneud ag ysbrydoli pawb yn y Sir i hyrwyddo'r pethau cadarnhaol o ran ymddygiad, agweddau a phroffil - mae hyn yn dda ar eu cyfer nhw, y gymuned leol a Cheredigion.

Gwneud gwahaniaeth

  • Annog ac ysbrydoli pob cenhedlaeth i gymryd rhan - gall pawb wneud rhywbeth.
  • Gweithio gyda'n gilydd i wneud Ceredigion yn amgylchedd iachach i fyw ynddo a hybu byw'n gynaliadwy.
  • Gwella a datblygu perthynas newydd gyda rhanddeiliaid allweddol a sefydliadau partner gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, ac aelodau o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion
  • Bod yn uchelgeisiol ond gyda disgwyliadau realistig.
  • Cydnabod, dathlu a mwynhau popeth sy'n dda am Geredigion.

Rhannu'r cariad

Os hoffech ddysgu mwy am Caru Ceredigion, cysylltwch â ni drwy e-bostio caru@ceredigion.gov.uk

Byddem wrth ein bodd i wybod beth rydych chi'n gwneud i hyrwyddo Caru Ceredigion a'r hyn y mae'n ei gynrychioli. Rhowch wybod i ni drwy ddilyn ni ar Facebook /CSCeredigion, Twitter @CSCeredigion a defnyddio #caruceredigion neu e-bostio caru@ceredigion.gov.uk

 

Posteri Ymgyrch Baw Ci