Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Budd-daliadau

 

Budd-dâl Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor

  • Canfyddwch sut i hawlio Budd-dal Tai / Gostyngiad Treth y Cyngor a chyngor cyffredinol.
 

Ffurflenni Cais

  • Ffurflenni y Gallwch Lawrlwytho / Cyfrifiannell Budd-dal.
 

Newidiadau a allai effeithio ar eich hawl i fudd-dal

  • Rhaid i chi roi gwybod i'r Awdurdod Lleol os bu newid yn eich amgylchiadau a allai wneud gwahaniaeth i'ch Budd-dâl Tai, Lwfans Tai Lleol, Gostyngiad Treth y Cyngor presennol.