Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Yr Arfordir a Chefn Gwlad

Mae Ceredigion yn lle arbennig iawn. Mae'r bobl lleol a'r ymwelwyr â'r sir yn gwerthfawrogi'r ardaloedd mynyddig, y dyffrynnoedd a'r aberoedd ynghyd ag arfordir a dyfroedd Bae Ceredigion yn fawr iawn. Mae Adain Arfordir a Chefn Gwlad y Cyngor Sir yn chwarae rhan allweddol yn y meysydd canlynol:

  • hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad i gefn gwlad
  • diogelu bioamrywiaeth a chefn gwlad
  • rheoli'r arfordir a'r môr

Darllenwch dudalennau'r wefan i ddarganfod mwy am amgylchedd naturiol a chyfoethog Ceredigion ac am waith Adain yr Arfordir a Chefn Gwlad.