Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ysgolion Uwchradd

Aberaeron
Ysgol Ysgol Gyfun Aberaeron Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Stryd Y Fro
Aberaeron
SA46 0DT
Ffôn (01545) 570217  
Ebost

adaeron@ceredigion.gov.uk

 
Prifathro ​Mr. O. A. Jones
Nifer y Disgyblion ​567 (Ionawr 2017)
Aberteifi
Ysgol Ysgol Uwchradd Aberteifi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Ffordd y Gogledd
Aberteifi
SA43 1AD
Ffôn (01239) 612670  
Ebost

admin@aberteifi.ceredigion.sch.uk

 
Prifathro ​Ms. N. S. James
Nifer y Disgyblion ​603 (Ionawr 2017)
Aberystwyth
Ysgol Ysgol Gyfun Penglais Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Waunfawr
Aberystwyth
SY23 3AW
Ffôn (01970) 624811  
Ebost

admin.penglais@ceredigion.gov.uk

 
Prifathro ​Mrs. H. G. Griffiths
Nifer y Disgyblion ​1230 (Ionawr 2017)
Ysgol Ysgol Gyfun Penweddig Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Ffordd Llanbadarn
Aberystwyth
SY23 3QN
Ffôn (01970) 639499  
Ebost

gweinyddu@penweddig.ceredigion.sch.uk 

 
Prifathro ​Mr. G. Llwyd Ifan
Nifer y Disgyblion ​590 (Ionawr 2017)