Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ysgolion Canol

Ysgolion 3-19

​Mae'r Cyngor Sir yn cynnal un ysgol 3-19. Mae'r ysgol yma yn darparu addysg i ddysgyblion o dri oed i un deg naw oed.

Ysgol Ysgol Bro Pedr Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Peterwell Terrace
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BX
Ffôn (01570) 422214  
Ebost

gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

 
Prifathro ​Ms. J. O. Wyn
Nifer y Disgyblion ​1027.5 (Ionawr 2017)
Ysgol Ysgol Bro Teifi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llandysul
Ceredigion
SA44 4JL
Ffôn (01559) 362503  
Ebost

swyddfa@broteifi.ceredigion.sch.uk

 
​Prifathro ​Mr. R. Jenkins
Nifer y Disgyblion ​746.5
Ysgolion 3-16

Mae'r Cyngor Sir yn cynnal un ysgol 3-16. Mae'r ysgol yma yn darparu addysg i ddysgyblion o dri oed i un deg chwech oed.

Ysgol Ysgol Henry Richard Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Tregaron
SY25 6HG
Ffôn (01974) 298231  
Ebost

admin@tregaron.ceredigion.sch.uk

 
Prifathro ​Mr. D. Pugh
Nifer y Disgyblion ​298.5 (January 2017)