Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tymhorau A Gwyliau Ysgol

Gwybodaeth

​Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1 Medi y flwyddyn gyfredol i 31 Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth /Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2016/17

​Tymor ​Dechrau Diwedd ​Diwrnodau Ysgol
​Hydref
2016
​Llun 5 Medi
2016
Haner Tymor
Llun 24 Hydref 2016 - Gwener 28 Hydref 2016​
​Gwener 16 Rhagfyr
2016
​70
​Gwanwyn 2017
​Mawrth 3 Ionawr
2017
Hanner Tymor
Llun 20 Chwefror 2017 - Gwener 24 Chwefror 2017
​Gwener 7 Ebrill
2016
​64
​Haf
2017
​Mawrth 25 Ebrill
2017
Hanner Tymor
Llun 29 Mai 2017 - Gwener 2 Mehefin 2017
​Gwener 21 Gorffenaf
2017
​58
Plws diwrnodau gosod athrawon Iau 1 Medi 2016, Gwener 2 Medi 2016 a Llun 24 Ebrill 2017 ​3
​Cyfanswm ​195
 
Calendrau
Cyswllt
Ebost: addysg@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633656
Post: Gwasanaethau Dysgu
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE