Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cysylltwch

Gwybodaeth

Ymholiadau Cyffredinol - Gwasanaethau Technegol:

Ar-lein:

Ffurflen Cyswllt

Adrodd problemau ar-lein: Ffurflen Adrodd Problem

Ffôn: 01545 572572
Mewn argyfwng y tu hwnt i oriau arferol: Ardal y Gogledd - 01970 625277
Ardal y De - 01239 851604
Post: Gwasanaethau Technegol
Neuadd y Sir
Heol y Farchnad
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0AT

Trafndiaeth Gyhoeddus - Uned Gorfforaethol Cludiant Teithwyr:

Ar-lein:

Ffurflen Cyswllt 

Ffôn: 01970 633555
Post: Uned Gorfforaethol Cludiant Teithwyr
Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3JQ