Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Taliad Ar-lein

Gwybodaeth

Cewch wneud amrywiol daliadau trwy'r wefan ddiogel yma gan ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r prif gardiau credyd neu ddebyd.

Gallwch dalu unrhyw un o'r cyfrifon isod:

  • Gordaliadau Budd-daliadau Tai
  • Trethi Busnes
  • Treth y Cyngor
  • Anfonebau Cyffredinol*
  • Taliadau Amrywiol

*Os yr ydych yn ceisio talu Anfoneb Gyffredinol, plns nodwch y canlynol:
Fyddech fod mor garedig a defnyddio'r rhif cyfeirnod 11 digid, sydd i'w weld ar dop unrhyw ohebiaeth.

Bydd eich taliad yn cael ei gymryd o fewn system ddiogel a ddarperir gan e-paycapita.com

Ffôn Awtomataidd

Mae gwasanaeth talu dros y ffôn awtomataidd ar gael ar gyfer ffonau tôn gyffwrdd i dalu biliau dros y ffôn gan ddefnyddio cardiau credyd/debyd. Rhif ffôn y gwasanaeth hwn yw:

(0845) 60 71 012
Cysylltwch

Refiniw a Budd-daliadau:

Ebost: revenues@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633253
Post: Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE