Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Budd I’r Gymuned


Mae’r tudalennau hyn wedi’u creu i hyrwyddo'r cyfleoedd prentisiaethau/lleoliadau gwaith mae Cyngor Sir Ceredigion wedi’u sicrhau trwy weithredu ar Gymalau Budd i’r Gymuned mewn cytundebau caffaeliad perthnasol. Mae’r Cyngor yn awyddus i glywed gennych os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfleoedd hyn - i wneud cais, cwblhewch y ffurflen ar-lein, os gwelwch yn dda.