Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trosglwyddo Canolfan Hamdden Llandysul i grŵp cymunedol Calon Tysul

Ar 13 Tachwedd, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn trosglwyddo Canolfan Hamdden Llandysul i grŵp cymunedol Calon Tysul.
​Bydd y Cyngor yn cyfnewid contractau gyda Calon Tysul ac yn trosglwyddo’r adeilad yn swyddogol i Galon Tysul ar 13 Tachwedd. Y trosglwyddiad bydd diwedd proses ble ofynnodd y Cyngor am Ddatganiadau o Ddiddordeb ar gyfer darparu gweithgareddau chwaraeon cymunedol o’r ganolfan hamdden. Sefydlwyd y broses yma ar ôl gwaith a gafodd ei ymgymryd gan Fwrdd Ad-drefnu Gwasanaethau Hamdden y Cyngor.

Dywedodd yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Wasanaethau Ffordd o Fyw, y Cynghorydd Rhodri Evans, “Mae’r Cyngor wedi angen ystyried a newid sut mae gwasanaethau hamdden yn cael eu darparu yn y sir. Dw i wrth fy modd bod Calon Tysul – grŵp cymunedol – wedi dod at ei gilydd i sicrhau bod gwasanaethau hamdden yn parhau i’w cael eu cynnig yn Llandysul.”

Bydd y Cyngor yn cefnogi ac yn cydweithio gyda Chalon Tysul ac yn parhau i gynnal rhai gwasanaethau o’r ganolfan hamdden.

Dywedodd Cadeirydd yr ymddiriedolwyr, Gareth Bryant, “Rydym yn falch iawn bod Cyngor Sir Ceredigion wedi cytuno i drosglwyddo’r Ganolfan Hamdden i’r Pwll Nofio a’n helpu ni i ddiogelu’r safle a elwir bellach yn Calon Tysul. Rydym wedi recriwtio Rheolwr, Matt Adams i weithio ochr yn ochr â’r gymuned i yrru’r prosiect ymlaen er mwyn gwireddu potensial Calon Tysul.”

Cynhelir diwrnod agored ail-lansio’r gymuned a’r brand ar ddydd Sul, 3 Rhagfyr am 10yb gyda Ben Lake AS yn agor Calon Tysul yn swyddogol.
10/11/2017