Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hybu'r cyhoedd i fynychu gweithdai adolygiad harbyrau

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn hybu pobl i fynychu gweithdai sydd wedi eu trefnu ynglŷn ag adolygiad cyfredol o harbyrau y sir. Mae’r adolygiad yn ystyried harbyrau yn Aberystwyth, Aberaeron, Cei Newydd ac Aberteifi.
​Mae’r Cyngor – gan ddefnyddio cyllid o Gronfa Datblygu Porthladdoedd Llywodraeth Cymru – wedi apwyntio’r ymgynghorwyr AECOM i gynnal adolygiad o bedwar harbwr yn y sir. Bydd yr adolygiad yn asesu cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau i’r harbyrau er mwyn adnabod pa bosibiliadau sydd ar gyfer datblygiad yn y dyfodol. Bydd yr adolygiad hefyd yn asesu sut gall yr harbyrau wella eu cyfraniad i’r economi Gymraeg.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, yr aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Datblygu Cymunedol, “Mae harbyrau yn asedau pwysig ac yn bwysig iawn i’n trefi arfordirol. Dw i’n hybu unrhyw berson sydd â chyfraniad i’w wneud ynglŷn â harbyrau i fynychu un o’r gweithdai.”

Mae nifer o ddigwyddiadau i rhanddeiliaid yn cael eu trefnu i gasglu gwybodaeth ac i wrando ar bobl sydd â diddordeb yn harbyrau y sir. Cynhelir gweithdy yn Aberaeron ar 23 Tachwedd rhwng 9:30yb ac 11:30yb yn swyddfeydd y Cyngor, Neuadd y Sir yng nghanol y dref. Cynhelir gweithdy Aberystwyth yn swyddfeydd y Cyngor, Canolfan Rheidol ar 23 Tachwedd rhwng 2yp a 4yp.

Cynhelir gweithdy yn Aberteifi ar 24 Tachwedd rhwng 9yb ac 11yb yn Neuadd y Dref. Cynhelir y gweithdy yng Nghei Newydd ar 24 Tachwedd rhwng 1:30yp a 3:30yp yn y Neuadd Goffa.

I ddysgu mwy ac i roi enw ymlaen i fynychu un o’r gweithdai, cysylltwch â Gareth Brown, cyfarwyddwr cyswllt AECOM ar 01612 376 925 neu gareth.brown@aecom.com.
10/11/2017