Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ceredigion 50+

Gwybodaeth

Mae’r Ffeiliau Cysylltiadau Defnyddiol ar gyfer Pobl Hŷn wedi cael eu rhoi mewn llyfrgelloedd, meddygfeydd, swyddfeydd y Cyngor Sir ac Age Cymru Ceredigion.


Maen’t yn cynnwys Taflenni Cysylltiadau sydd wedi cael eu dylunio yn arbennig i bobl hŷn fedru eu llungopïo mor rhad â phosib.

Cyffredinol. Trafnidiaeth Cymunedol
Pensiynau a Budd-daliadau Cyflogaeth a Busnes
Gwirfoddoli Dysgu Gydol Oes
Gwasanaethau LLyfrgell Ymarfer Corff
Iechyd Maeth
Fferyllfeydd Fforymau 50+ a Grwpiau allweddol
Gofalwyr Diogelwch yn y Cartref
Tai Technoleg Gynorthwyol
Cadw'n gynnes a chyngor ynni Profedigaeth
Argyfwng Gaeaf Mis Hyrwyddo Ymwybyddiaeth Scamiau
Polisïau / Strategaethau
Cofnodion

Cyfarfod nesaf: Yw gadarnhau

Cofnodion 50+ 08.09.2014

Cofnodion 50+ 21.7.2014

15.09.15 - Cyfarfod yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron– Dim Cworwm

07.12.15 - Cyfarfod yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron– Yn aros am y cofnodion

15.03.16 - Cyfarfod Gwesty'r Plu, Aberaeron

Cysylltwch

Ceredigion 50+:

Ebost: Naomi.mcdonagh@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01545 572105
Post:

Naomi McDonagh
Cydlynydd Strategaeth 50+
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Pwy 'di Pwy – Strategaeth Cymru:

Comisiynydd Pobl Hŷn:
Sarah Rochira
08442 640670
Llefarydd ar gyfer Llywodraeth Leol Cymru Cymru (CLlLC) ar Heneiddio'n Dda
Cllr. Ellen ap Gwynn
01545 572004


Pwy 'di Pwy – Strategaeth 50+ Ceredigion:

Eiriolwr Pobl Hŷn
Cllr. Catherine Hughes
01974 298700
catherine.hughes@ceredigion.gov.uk
Swyddog Ymgysylltu 50+ (rhan amser)
Diane Davies
01545 574413