Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cronfa Werdd Gymunedol Ceredigion

Gwybodaeth

Mae cronfa ariannol ar gael gan Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer cymunedau sydd â diddordeb mewn delio â’u gwastraff yn lleol ac mewn modd cynaliadwy o fewn y Sir.

Pwrpas y cynllun yw annog cymunedau yng Ngheredigion i feddwl am syniadau newydd ac arloesol.  Efallai bod eich cymuned yn ystyried dechrau cynllun compostio o fewn y gymuned, neu am ddechrau casglu deunyddiau i’w hailgylchu, sef gwasanaeth nad ydym yn ei ddarparu ar hyn o bryd.  Mae’n bosib hefyd eich bod am wella ansawdd eich amgylchedd lleol drwy ailgylchu neu ailddefnyddio deunyddiau.

Yr uchafswm y gall cymunedau yng Ngheredigion wneud cais amdano yw £500.

Dylai pob grŵp neu weithgaredd sy’n dymuno gwneud cais am y grant fod wedi’u lleoli yng Ngheredigion.  Fodd bynnag, gellir ystyried ceisiadau gan gymdeithasau y tu allan i ffiniau’r Sir os ydych yn gallu dangos y byddai’r syniadau o fudd i drigolion Ceredigion.

Mae grantiau ar gael ar gyfer syniadau megis:

  • Cynlluniau compostio cymunedol
  • Ailgylchu deunydd sy’n anodd ei ailgylchu
  • Gwella’r ardal werdd o fewn eich cymuned drwy greu gardd gymunedol neu ddefnyddio dodrefn wedi’u hailgylchu mewn ardal gymunedol

Nid oes grantiau ar gael ar gyfer syniadau megis:

  • Biniau baw cŵn
  • Biniau sbwriel
  • Deunydd ailgylchu sydd eisoes yn cael ei gasglu gan y Cyngor, e.e. papur, plastig, gwydr, caniau a thuniau

Dolenni defnyddiol i gael syniadau

Ffurflenni Cais

​Er mwyn cyflwyno cais am grant, plis lawr-lwytho'r a printiwch y ffurflen canlynol: -

Ffurflen Cais Cronfa Werdd Gymunedol

Dylid dychwelyd y ffurflen wedi ei llanw ynghyd ag unrhyw wybodaeth ychwanegol i’r cyfeiriad isod:

Cronfa Werdd Gymunedol
Rheoli Gwastraff
Cyngor Sir Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Cysylltwch

Os oes syniadau gyda chi neu eich cymuned, neu eich bod angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm Ailgylchu a Gwastraff drwy anfon e-bost at gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 572572.