Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion

Gwybodaeth
​​Canlyniadau

 

Cynhelir sesiwn friffio gychwynnol ar gyfer darpar ymgeiswyr ac asiantiaid DDYDD IAU, 9 MAWRTH, 2017


Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

Gwariant a Rhoddion

Yr ymgyrch

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Cais am Gofrestr Etholiadol

Hysbysiad o dynnu ymgeisyddiaeth yn ôl

Penodi asiantiaid pleidleisiau post

Penodi asiantiaid pleidleisio

Penodi asiantiaid cyfrif

Hysbys
Hysbysiad o Bleidlais
Diwrthwynebiad
Ffurflenni