Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Eiddo Ar Werth / I’w Osod

Gwybodaeth

Mae’r Cyngor yn berchen ar amrywiaeth o eiddo, ac o bryd i’w gilydd bydd yn gwerthu rhai ohonynt neu’n eu gosod ar rent ac i dendro.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan fydd unrhyw gyfle newydd yn codi.

Ar Werth


Hen Ysgol Gynradd Llangynfelyn

 • Y Pris a Ofynnir : £125,000
 • Hen Ysgol Gynradd sy’n Addas
  at amrywiol ddefnyddiau
  o gael pob caniatâd angenrheidiol
 • I’w gweld trwy Apwyntiad yn Unig

Hen Ysgol Gynradd Llangynfelyn - Manylion

Hen Ysgol Gynradd Cwmpadarn

 • Y Pris a Ofynnir : £350,000
 • Hen Ysgol Gynradd sy’n Addas
  at amrywiol ddefnyddiau
  o gael pob caniatâd angenrheidiol
 • Cwblhau o fis Tachwedd 2017 ymlaen
 • I’w gweld trwy Apwyntiad yn Unig

Hen Ysgol Gynradd Cwmpadarn - Manylion

Hen Ysgol Dyffryn Teifi

 • Y Pris a Ofynnir: £495,000
 • Hen ysgol sy’n addas at amrywiol ddefnyddiau
  o gael pob caniatâd angenrheidiol
 • I’w gweld trwy Apwyntiad yn Unig
 • Caiff y cynigion eu hystyried ar ôl Ionawr 2017

Hen Ysgol Dyffryn Teifi - Manylion

Bryn Derwen, Gerddi Derwen, Adpar

 • Wedi’i Werthu Yn Amodol Ar Gontract
 • Y Pris a Ofynnir: £145,000
 • Eiddo sengl sy’n addas
  at amrywiol ddefnyddiau
  o gael pob caniatâd angenrheidiol
 • I’w weld trwy Apwyntiad yn Unig

Bryn Derwen, Gerddi Derwen, Adpar - Manylion 

Hen Ysgol Pontgarreg, ger Llangrannog

 • Wedi’i Werthu Yn Amodol Ar Gontract
 • Eiddo Sengl a Allai Fod yn Addas
  at Amrywiol Ddefnyddiau o gael
  y Caniatâd Angenrheidiol

Hen Ysgol Pontgarreg - Manylion

​Cilfan - Pont-rhyd-y-groes, ger Aberystwyth

 • Y pris a ofynnir : £5,000

Cilfan - Pont-rhyd-y-groes - Manylion

​Tir yn Llys Cerdin, Ffostrasol

 • Y pris a ofynnir : £35,000

Tir yn Llys Cerdin, Ffostrasol - Manylion

​Tir yn Y Ceinewydd ger Cwm Ifor

 • Wedi’i Werthu Yn Amodol Ar Gontract
 • Y pris a ofynnir : £150,000
 • Tir I’w Ddatblygu
  Oddeutu 1.7 erw
  Tir yn Y Ceinewydd ger Cwm Ifor
  Y Ceinewydd
  SA45 9QW

Tir yn Y Ceinewydd ger Cwm Ifor - Manylion

Tir yn Pontarfynach

 • Wedi’i Werthu Yn Amodol Ar Gontract
 • Tua 1 Erw
  Tir sy’n Addas i’w Ddatblygu
  Heol Elennydd
  Pontarfynach
  Ger Aberystwyth

Tir yn Pontarfynach - Manylion

Tir yn Bow Street

 • Cyfle i ddatblygu yn
  Nhregerddan
  Bow Street
  Aberystwyth

Tir yn Bow Street - Manylion

Tir yn Llanilar, Ger Aberystwyth

 • Wedi’i Werthu Yn Amodol Ar Gontract
 • Tua 1.1 Erw
  Tir yn
  Llanilar
  Ger Aberystwyth

Tir yn Llanilar - Manylion

Nghoedlan 5ed, Penparcau, Aberystwyth

 • Wedi’i Werthu Yn Amodol Ar Gontract
 • Cynllunio drafft ar gyfer un pâr o dai pâr 3 ystafell wely

Plotiau yng Nghoedlan 5ed Penparcau, Aberystwyth - Manylion

 

I’w Osod

 

18 Y Ffynnon Haearn, Aberystwyth

 • Rhent £10,000 y flwyddyn
 • Awgrymir Tymor o 5 mlynedd ar gyfer y brydles ( I’w drafod )
 • Swyddfeydd mewn lleoliad canolog
 • I’w Gweld Trwy Apwyntiad yn Unig

Ar Osod - 18 Y Ffynnon Haearn, Aberystwyth - Manylion

12 Lôn Cambria, Aberystwyth

 • Awgrymir Tymor o 5 mlynedd ar gyfer y brydles ( I’w drafod )
 • Swyddfeydd mewn lleoliad canolog
12 Lôn Cambria, Aberystwyth - Manylion

​Tir y tu cefn i Ganolfan Groeso Aberaeron

 • Prydles Dan Trafodaith
 • Prydles 5 mlynedd o 01/10/2017
Tir y tu cefn i Ganolfan Groeso Aberaeron - Manylion

 

I’w Dendro