Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rydym yn Sir Masnach Deg

Gwybodaeth

Fel Sir sy'n wledig yn bennaf, mae Ceredigion yn falch iawn o'i chysylltiad â Masnach Deg a'r cymorth mae'n ei roi i ffermwyr a chymunedau difreintiedig yn y gwledydd datblygol.

Yn 2008, cafodd Ceredigion ei hachredu'n Sir Masnach Deg ac mae wedi ymrwymo i hyrwyddo darpariaeth cynnyrch Masnach Deg a'r defnydd a'r ymwybyddiaeth ohonynt ledled y Sir.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y gwefan canlynol: -

www.fairtrade.org.uk

www.fairtradewales.com

Lawrlwythwyd